БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Нашата заложба за одржување на највисок квалитет во подготовката на храна резултираше со имплементација на HACCP, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 уште од самиот почеток на работење на компанијата, а од 2015 година имаме целосно имплементиран стандард за заштита на животната средина ISO 14001:2015.

Работно време

Понеделник до Петок: 7am - 4pm
Сабота: 
Недела: 

Контакт

тел:  02/3061-123;

тел:  078/255-948;
Email: contact@vanillafood.com.mk
Бул. 8-ми Септември 8-2/4, 1000 Скопјe

Контакт

 

Контакт форма

Информација

Секој работен ден од 7am - 4pm

тел:  02/3061-123;
Email: contact@vanillafood.com.mk

Адреса

Ванила Фуд
Бул. 8-ми Септември 8-2/4, 1000 Скопјe