Проект "Здрав оброк за секое дете"

 

Во рамките на проектот "Здрав оброк за секое дете"

Во рамките на проектот "Здрав оброк за секое дете" кој нашата команија го започна на почеток на учебната 2017/2018 година се со цел за подобрување и унапредовање на целокупното мени и секојдневните оброци кои ги приготвуваме за нашите корисници, Ванила Фуд во соработка со нашите соработничи, дипл. инж. нутриционист Надица Илиевска и постдокторант по прехранберна технологија и нутриционизам, прог. Др. Валентина Павлова, во декември месец спроведе анќетен прашалник кој секој наш корисник (потписник на договор) можеше да го одговори.

Резултатите од одговорите ќе бидат прерзентирани на информативните едукатвни состаноци со родителите (потписници на договор) за секое школо посебно. Истите ќе бидат писмено известени од страна на Ванила Фуд за денот на одржување на едукативните состаноци, кој ке се одржуваат на:

 • 02.2018 – Јан Амос Коменски 18:30 мин
 • 02.2018 – Димо Хаџи Димов 18:30 мин
 • 02.2018 – Владо Тасевски 18:30 мин
 • 02.2018 – Петар Поп Арсов 18:30 мин
 • 02.2018 – Лазо Трповски 18:30 мин
 • 02.2018 – Војдан Чернодрински 18:30 мин
 • 02.2018 – Братство 18:30 мин
 • 03.2018 – Христијан Тодоровски Карпош 18:30 мин
 • 0.2018   – Вера Циривири Трена 18:30 мин

 и истите ќе бидат со времетраење од 60 минути.

Предавањата ќе се состојат од неколку точки:

 • Вовед - Запознавање на Ванила Фуд.
 • Представување и презентирање на резултатите добиени од анкетниот прашалник.
 • Запознавање, представување и презентирање на новото мени со целосна презентација на енергетските вредности и нутритивното богатство.
 • Општо (прашања и дискусија)

На сите едукативни состаоци ќе има представник од Општна Карпош.

 

Работно време

Понеделник до Петок: 7am - 4pm
Сабота: 
Недела: 

Контакт

тел:  02/3061-123;

тел:  078/255-948;
Email: contact@vanillafood.com.mk
Бул. 8-ми Септември 8-2/4, 1000 Скопјe

Контакт

 

Контакт форма

Информација

Секој работен ден од 7am - 4pm

тел:  02/3061-123;
Email: contact@vanillafood.com.mk

Адреса

Ванила Фуд
Бул. 8-ми Септември 8-2/4, 1000 Скопјe