Професионално и длабинско чистење на кујните во основните училишта...

Со мало задоцнување стартуваше деталното и професионално длабинско чистење во кујните и терперзариите во основните училишта Јан Амос Коменски, Вера Циривири Трена и Христијан Тодоговски Капрош  каде е извршена и дезинфекција дезинсекција и дератизација на истите се со цел ставање во функција и одпочнување со работа за тековната учебна година. 

Работно време

Понеделник до Петок: 7am - 4pm
Сабота: 
Недела: 

Контакт

тел:  02/3061-123;

тел:  078/255-948;
Email: contact@vanillafood.com.mk
Бул. 8-ми Септември 8-2/4, 1000 Скопјe

Контакт

 

Контакт форма

Информација

Секој работен ден од 7am - 4pm

тел:  02/3061-123;
Email: contact@vanillafood.com.mk

Адреса

Ванила Фуд
Бул. 8-ми Септември 8-2/4, 1000 Скопјe